Over ons

Seniorenkoor “Zanglust Vitaal”

 

Het seniorenkoor “Zanglust Vitaal”bestaat vanaf 18-12-1971.

In het begin onder de naam “Bejaardenkoor Zanglust”.

Aangezien wij ons niet bejaard vinden,hebben wij de naam dus veranderd.

We voelen ons prettig en aardig fit,daarom heten wij nu seniorenkoor “Zanglust Vitaal”.

Nu ons programma: we zingen meestal vierstemmige liederen en zingen

een paar keer per jaar op z.g.  zangers dagen en korendagen.

Op een korendag b.v.komen koren uit diverse plaatsen bij elkaar,

ieder koor zingt dan uit zijn eigen programma een paar liederen.

Ook zingen we soms in een bejaardenhuis of een verzorgingshuis.

Dat is echt genieten,soms begint het publiek vol overgave mee te zingen.

Prachtig…….

Een enkele keer zingen we in de kerk en soms voor een begrafenis.

Zo ,nu weet u wie we zijn.

De repetities zijn erg gezellig,de meeste van ons gaan na afloop nog samen

koffie of iets anders drinken.

Als u zin hebt en u bent de 55 jaar gepasseerd,dan bent u van harte welkom.

Bedenk dat zingen plezier brengt en rust geeft.

En, het is nog gezond voor lijf en leden.

 

We repeteren elke woensdag van 18.00 uur tot 19.30 uur in de Schakel.

U bent van harte  uitgenodigd,kom gerust eens luisteren en mee zingen.

 

Tot ziens,Annie Cattermole

Namens “Zanglust Vitaal”.